fbpx

Clădirile de patrimoniu, lăsate în paragină într-un mod premeditat sau demolate

de Răzvan Timofciuc

Lăcomia si indiferenta își dau mana pentru a șterge memoria orasului nostru.

Casa Buicliu, monument istoric de secol XIX, aflata într-un stadiu avansat de degradare, nu beneficiază de atenţia autorităţilor locale.

În ultimii doi ani, de când au fost scoși romii din casă, ultimii chiriaşi, alte pericole macină ce-a mai rămas din bijuteria arhitectonică de altă dată: fie indiferența autorităților, fie lentoarea actelor care presupun reabilitarea clădirii, fie boschetarii care se mai aciuează pe aici, feresterele și ușile fiind firav ”ferecate” de grilaje de fier.

Ce prevede, printre altele, legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice:

Art. 48. – Primarul are următoarele atribuţii specifice: 

a) verifică existenţa tuturor avizelor de specialitate în domeniul monumentelor istorice şi conformitatea autorizaţiei cu prevederile acestora, precum şi îndeplinirea dispoziţiilor cuprinse în Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric, conform prevederilor legale, asigură menţionarea în autorizaţie a tuturor condiţiilor conţinute în avize la autorizarea lucrărilor asupra monumentelor istorice şi asupra imobilelor situate în zona lor de protecţie, respectiv la eliberarea pentru acestea a autorizaţiei de funcţionare;

b) ia măsuri pentru autorizarea cu prioritate a documentaţiilor tehnice care se referă la intervenţii asupra monumentelor istorice; 

c) emite de urgenţă autorizaţia de construire, în conformitate cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor, în vederea executării lucrărilor provizorii sau de intervenţii urgente, de consolidare temporară şi punere în siguranţă a monumentelor istorice; valabilitatea autorizaţiei de construire provizorie este de 6 luni, putând fi prelungită o singură dată cu încă 6 luni, şi încetează o dată cu eliberarea unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare definitive; 

d) dispune oprirea oricăror lucrări de construire sau de desfiinţare în situaţia descoperirii de vestigii arheologice, hotărăşte şi, după caz, organizează paza acestora şi anunţă în cel mai scurt timp direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti; 

e) asigură prin aparatul propiu de specialitate şi în colaborare cu direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, aplicarea însemnelor distinctive şi a siglelor de monumente istorice şi controlează întreţinerea lor de către proprietar; 

f) asigură paza şi protecţia monumentelor istorice aflate în domeniul public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi ale monumentelor istorice abandonate sau aflate în litigiu, semnalând de urgenţă direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, orice caz de nerespectare a legii; 

g) asigură efectuarea, împreună cu serviciile publice de pompieri, de acţiuni de prevenire şi stingere a incendiilor la monumente istorice.