fbpx

Ești antreprenor? Tot ce trebuie să știi despre închirierea domeniului public!

de Răzvan Timofciuc

Vrei să închiriezi domeniul public pentru a amenaja terase sezoniere, pentru a comercializa flori naturale, pentru a amplasa module ce comercializeaza produse alimentare preambalate si nealimentare, lăzi frigorifice, frigidere și frigete sezoniere, pentru desfășurarea unor activități cu caracter temporar (circuri, paracuri de agrement etc)?

Iată ce trebuie să faci!

În primul rând, trebuie să știi ce documente ai nevoie pentru obținerea contractului de folosinta:

• cerere tip cod BAMI PO 01/F1, BAMI PO 01/F2, BAMI PO 01/F3, BAMI PO 01/F4;

• copie dupa certificatul de inregistrare eliberat de O.R.C.;• copie dupa certificatul constatator eliberat de O.R.C., daca este cazul;

• copie dupa statutul societatii, daca este cazul;

• contractul de folosinta anterior/actul aditional anterior, in original (in cazul preluarilor/prelungirilor de contracte);

• cererea de reziliere din partea fostului titular de contract (in cazul preluarilor de contracte);

• copie dupa actul de detinere al modulului/rulotei/alte structuri de vanzare;

• copie dupa autorizatia de functionare vizata pe anul in curs(in cazul teraselor sezoniere);

• certificat de atestare fiscala prin care se atesta faptul canu exista debite restante la bugetul local (eliberat de catre DEFPL Iasi sau administratia financiara din localitatea unde este sediul social al firmei);

• contract prestari serviciii cu SC SALUBRIS SA/avizul operatorului de salubritate, daca este cazul.

Documentele solicitate se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni. Angajații Centrului care, conform fisei postului, au atribuții privind verificarea dosarului și emiterii contractelor de folosinta pentru utilizarea temporara a locurilor publice, verifica documentele depuse dinpunct de vedere al existentei, legalitatii si valabilitatii acestora.

Dupa studierea documentatiei depuse de catre solicitant, inspectorul de specialitate din cadrul biroului se deplaseaza la amplasament pentru constatarea indeplinirii / neindeplinirii conditiilor legale de functionare si a starii terenului, in sensul in care este liber de sarcini si permite amplasarea unor structuri de vanzare sau daca terenul este ocupat (dupa caz).

Se intocmeste centralizatorul cu cererile ce urmeaza a fi supuse atentiei Comisiei de analiza a situatiei amplasamentelor temporare pe locuri publice si a functionarii agentilor economici pe raza Municipiului Iasi.

Comisia analizeaza solicitari privind amplasarea de module / rulote / amplasamente florinaturale / terase sezoniere / frigidere si frigete / structuri de vanzare pentru comert ambulant, preluarea / prelungirea contractelor de folosinta teren incusiv pentru porticuri si chioscuri, relocarea / dezafectarea structurilor de vanzare amplasate pe domeniul public al Municipiului Iasi.

Comisia solutioneaza fiecare cerere in parte, dupa specificul acesteia, iar solutiile propuse se avizeaza pe baza de referat de catre Primarul Municipiului Iasi.

Pentrudosarele complete, avand si aprobarea Comisiei, contractul de folosinta / actul aditional redactat se inainteaza de catre Biroul Avize Mici Intreprinzatori catre Serviciul Juridic, Directiei Economice si Finante Publice Locale si conducerii Municipiului Iasi pentru aprobare. 

Pentru dosarele incomplete se intocmesc adrese de raspuns in vederea completarii dosarului;

Termenul de solicitare a completarilor este de maxim 15 de zile lucratoare. Completarile la dosar se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni de catre solicitanti, in termen de 10 zile lucratoare de la data trimiterii adresei.

Termenul de rezolvare este de maxim 30 zile de la data inregistrarii completarilor la dosar, la registratur amunicipalitatii.

Contractele de folosinta/ actele aditionale se returneaza impreuna cu dosarul la Centrul de Informatii pentru Cetateni, in vederea eliberarii acestora catre solicitanti.

La data emiterii acestora, se trimit solicitantilor comunicarile prin care li se aduce la cunostinta faptulca a fost emis contractul de folosinta / actul aditional si care sunt conditiile de a intra in posesia acestora.

Eliberarea documentelor se face numai dupa achitarea tuturor taxelor legale de catre DEFPL – Serviciul Venituri din Contracte.

Termenul maxim pentru eliberarea contractelor de folosinta/actului aditional este de maxim 30 zile calendaristice de la data depunerii si inregistrarii dosarului complet, respectiv 30 de zile de la data inregistrarii completarilor solicitate si a aprobarii referatului Comisiei.

Contractele de folosinta / acteleaditionaleeliberate, impreuna cu dosarele-suport, se returneaza de catre Centrul de Informatii pentru Cetateni si Serviciul Venituri din Contractela Biroul Avize Mici Intreprinzatori in vederea arhivarii conform procedurilor de sistem aprobate.