fbpx

Află tot ce se va discuta în ședința de Consiliu Local din luna octombrie

de Răzvan Timofciuc

În acest articol vei afla tot ce se va discuta în ședința de Consiliu Local de Joi, 31 octombrie.

Pe ordinea de zi sunt 47 proiecte de hotărâre.

Cele mai importante sunt cele privind rectificarea bugetară, acordarea unor titluri de cetățean de onoare, proiect pentru iluminatul clădirii Primăriei pe timp de noapte in valoare de 500.000 lei, executia bugetară, indiatorii tehnico-economici pentru semaforizarea intersecției de pe Calea Chișinăului Bld.Metalurgiei si semaforizarea podului Metalurgiei (Bld. Metalurgiei – Bld Chimiei), precum și mai multe planuri zonale în CUG, Bucium sau Păcurari.

1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare post-mortem al Municipiului Iaşi academicianului Teodor Dima;
Încă nu avem un Regulament pe baza căruia să acordăm aceste distincții. În continuare titlul de cetățean de onoare se acordă arbitrat, fără a exista criterii obiective. Am propus un astfel de proiect încă de anul trecut, însă primarul Chirica, într-un mod abuziv, refuză să îl pună pe ordinea de zi.

2. Proiect de hotărâre privind redistribuirea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2018;

Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează în baza hotărârâlor autorităților deliberative.
Ce prevede, printre altele, acest proiect :
Se suplimentează :
+ 381.000 lei pentru consolidare și reabilitare Muzeu de Istoria Naturală – Corp A
Se iau bani de la :
– 160.000 lei de la reabilitarea liniei de tramvai Iași – Dancu
– 637.000 lei construire locuinței pentru tineri în zona Grădinari
– 990.000 reabiliarea infrastructurii rutiere în zona Industrială

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2019;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al Municipiului Iași la data de 30.09.2019;

Așa cum informează și Ziarul de Iași, investițiile din Iași sunt la pământ. Primăria a realizat doar o treime din cât îşi propuseseÎn primele nouă luni, municipalitatea a cheltuit 69 de milioane de lei pentru proiectele de investiţii. În plan erau estimate 229 milioane lei.
De altfel în secţiunea de dezvoltare, veniturile de la UE sunt de numai 16,7% din ce era prevăzut, iar subvenţiile de la bugetul de stat doar 13%.
Execuţia bugetului de investiţii pentru perioada ianuarie – septembrie 2019 arată un grad de realizare a veniturilor de aproape 45%, în timp ce cheltuielile de investiţii se ridică la doar 30% din prevederile bugetare. Efectiv, Primăria a reuşit să facă plăţi pe proiecte de investiţii de 69 milioane lei, în condiţiile în care cheltuielile secţiunii au fost estimate la 229 milioane lei.
„Nivelul de realizare a plăţilor de cheltuieli de dezvoltare este în corelare cu nivelul realizării pe surse. Astfel, (…), se observă o realizare de 16,78% a sumelor primite de la Uniunea Europeană şi de doar 12,95% a subvenţiilor de la bugetul de stat“, se arată în raportul de specialitate al Direcţiei de finanţe locale, raport ce face parte din proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei la nouă luni care va fi dezbătut joi de plenul Consiliul Local (CL).

Cele mai mari proiecte de investiţii pe fonduri UE demarate în acest an vizează reabilitarea a cinci tronsoane de cale de rulare pentru tramvaie. Iniţial, Primăria anunţase că lucrările vor începe în mijlocul verii, dar abia săptămâna trecută au fost demarate şi doar în cazul unui tronson (Podu Roş – bld. Primăverii).
În ceea ce priveşte secţiunea de funcţionare, gradul de realizare a veniturilor ajunge la 95%, în timp ce cheltuielile la 84%.

„Gradul de realizare a veniturilor totale (ale bugetului local, n.r.) faţă de prevederile aferente primelor trei trimestre ale anului 2019: 80,98%“, se mai precizează în proiectul de hotărâre.
Încasările totale la bugetul local în primele 9 luni ale anului s-au ridicat la 523 milioane lei, iar plăţile la circa 463 milioane lei.

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salubris S.A. Iași;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 al S.C. Termo-Service S.A. Iași;
Printre altele, se propune creșterea salariilor celor din conducere și a membrilor din Consiliile Administrație cu 20%, iar pe de altă parte programul de investiții pe anul 2019 se rectifică, scăzînd de la 492.000 lei la 276.000 lei. Sumele alocate pentru ditpri scad comparativ cu prevederile bugetului aprobat de la 336.000 la 103.000 lei.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. Ecopiața S.A.;
Veniturile scad cu 411.000 lei și cheltuielile cu suma de 400.000 lei. În proiect, explicația pentru această situație este ”concurența supermarketurilor din jurul piețelor agroalimentare din Municipiul Iași – fapt ce a condus la scăderea numărului de cumpărători care își fac aprovizionarea din piețele agroalimentare, cât și volumului de de produse comercializate în aceste locații”, precum și ”condițiile meteorologice – fapt ce a condus la diminuarea numărului de producători agricoli și comerciați care au închiriat tarabe, ceea ce a determinat o scădere a veniturilor realizate de SC Ecopiața S.A. în acest an” .

În fapt, este vorba despre incapacitatea managerială a celor din conducerea societății și a dezinteresului PSD-Chirica de a aloca fonduri pentru modernizarea piețelor din Municipiul Iași care, ușor-ușor, devin nefrecventabile de către ieșeni din cauza condițiilor precare ,a insalubrității, a lipsei de igienă și a haosului organizatoric.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului – „ Simpozionul de Istoria Învăţământului şi Ştiinţelor Tehnice, ediţia a XI-a ”;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivele de investitii „Reparatii capitale la etajele 3, 4 si 5 tronsonul C, la Spitalul Clinic de Recuperare” Iasi, Str.Pantelimon Halipa Nr.14;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici Semaforizare intersecție Calea Chișinăului Bld.Metalurgiei, Municipiul Iași;
Așa cum scrie și Ziarul de Iași, investiţia se ridică la peste 220.000 lei (inclusiv TVA) şi vizează montarea a 15 corpuri de semafor şi a celorlate instalaţii necesare.
„Având în vedere că în dreptul intersecţiei este amplasat Liceul Teoretic Waldorf, conducerea liceului cât şi numeroşi părinţi au solicitat semaforizarea acestei intersecţii pentru a spori gradul de siguranţă a elevilor în momentul când aceştia traversează strada“, se arată în proiectul de hotărâre care va fi dezbătut în plen.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru “Implementarea Sistem semaforizare pod Metalurgiei (Bld. Metalurgiei – Bld Chimiei)”;
În acest caz, investiţia se ridică la peste jumătate de milion de lei (inclusiv TVA) şi constă în montarea a peste 30 de corpuri de semafoare şi instalaţiilor aferente.
Semaforizarea de la podul Metalurgiei a fost iniţiată în urma numeroaselor solicitări venite de la cetăţeni. Comisia de circulaţie a Primăriei şi Poliţia Rutieră au avizat deja amplasarea semafoarelor.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico – economici şi a Devizului General pentru obiectivul de investitii „ Iluminat arhitectural Palatul Roznovanu ”;
Municipalitatea ieșeană vrea să cheltuie aproape 500.000 de lei pentru a realiza iluminat arhitectural pe clădirea proprie.

E amuzantă argumentarea primarului cu privire la necesitatea acestei investiții, care se regăsește în referatul de aprobare al proiectului: ”Acest proiect contribuie la creșterea gradului de confort oferit cetățenilor municipiului”. 🙂
Conform documentației, proiectul ar urma să fie gata în circa cinci luni. Din acestea, două luni ar fi partea de montaj al instalațiilor.
„Palatul Roset-Roznovanu este un monument de arhitectură impresionant prin somptuozitate și prin fastul interioarelor. A fost construit în deceniile 7 – 10 ale sec. XVIII-lea și restaurat între anii 1830 și 1833. Clădirea adăpostește actualul sediu administrativ al Primăriei municipiului Iași, este un imobil de referință a urbei. Având în vedere exemplele pozitive și aprecierile vizitatorilor față de iluminatul arhitectural de la Mănăstirea Cetățuia, Mănăstirea «Sfinții Trei lerarhi» din Iași, Palatul Culturii, Universitatea «Alexandru loan Cuza» și alte obiective culturale, municipiul Iași consideră necesară realizarea investiției privind iluminatul arhitectural pentru Palatul Roznovanu”, se arată în proiectul de hotărâre inițiat de municipalitate.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de vizitare a Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 46/28.02.2019;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 94/21.03.2019;

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1 la H.C.L. nr.166 din 24 aprilie 2017 privind integrarea UAT – Municipiul Iași în Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor din Județul Iași;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 2 – bunuri de preluare prin act adițional la contractul de concesiune a serviciului de salubrizare nr.90979/05.12.2017 în vederea implementării proiectului “ Managementul Integrat al Deșeurilor în Municipiul Iași”;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri administrative cu privire la unele spații aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Iași ;
20. Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi ;

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii nr.152/1998, consemnate în procesul verbal de ședință nr. 112354/17.10.2019;

22. Proiect de hotărâre privind atribuirea in administrarea Editurii Junimea Iasi a imobilului (constructie si teren aferent) proprietate publica a Municipiului Iasi, situat in str. Macazului nr. 11 (denumit generic “cladire PT Aurora”), in vederea amenajarii unui depozit/arhiva de carte si valori de patrimoniu;

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării, modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași ARSACIS și acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la actualizarea, modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor Apă Canal Iași – ARSACIS;

24. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.211 din 30.05.2018 de insusire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi;
25. Proiect de hotărare privind completarea Anexei 4.1. a HCL 211 din 30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenurile cuprinse in Anexele 1-11;

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 412/2002 referitoare la aprobarea listei spațiilor comerciale și de prestări servicii, proprietate privată a statului, care urmează a fi vândute în conformitate cu Legea nr. 550/2002 ;

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a spațiului comercial (construcţie şi teren aferent, cotă indiviză) situat în municipiul Iaşi, str. Carpați nr. 12, bloc 912, sc.A, parter, judeţul Iaşi, înscris în cartea funciară 123769-C1-U23/UAT Iaşi), proprietate privată a Municipiului Iaşi;

28. Proiect de hotărâre privind schimbul cu echivalență valorică al imobilului amplasat în intravilan municipiul Iași, str.Iarmaroc nr.23, în suprafață de 500 mp, identificat cu nr.cad.134737, nr.CF 134737, proprietate privată (anexa A), cu terenul amplasat în intravilan municipiul Iași, Str.Cicoarei f.n. identificat cadastral în Cv 4, parcela CAT 248 în suprafață de 1000 mp (anexa B) proprietate privată a municipalității;

29. Proiect de hotărâre privind schimbul terenului proprietate privată amplasat în intravilanul municipiului Iași, str.Păcurari nr.95, cu acces din fosta str.Octav Băncilă, identificat cadastral cu nr.17190, nr.CF 146357 și terenul situat în intravilan municipiul Iași șos.Sărărie nr.9, în suprafață de 182,94 mp, proprietatea municipalității, în echivalență valorică;


Dl. Zapodeanu vrea un schimb intre Pacurari 95, proprietatea pe care a avut grija sa o ia ca sa motiveze ca nu are cale de acces inainte sa se faca pasarela Bancila, si o bucata de 182 mp dintr-un teren de vreo 1000 mp al Primariei care inconjoara o alta propietate a lui pe Sararie 9, aproape de Liceul de Informatica. Mi se pare dubioasa forma terenului propus la schimb de pe Sararie, un dreptunghi exact in mijlocul terenului primariei, cu o mica zona de acces de la strada. practic, daca s-ar aproba, el va merge in continuare pe vanzarea si a partii care ii inconjoara proprietatea, pe motiv ca primaria nu are ce face cu limbile de teren ramase. Acum, legal, dreptul lui de a ajunge pe proprietatea de pe Pacurari 95 a fost suprimat odata cu construirea pasarelei, deci trebuie gasita o solutie. Mi se pare insa smechereasca solutia gasita. Îi propun să mai caute forme de teren, cea propusa nu e logica si dezavantajeaza Primaria.

„Urmează apoi mai multe PUZ-uri…În Bucium, Păcurari sau CUG..adică în special în acele zone foarte aglomerate, care de-abia fac față actualului trafic.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA I. I. MIRONESCU NR. 10, NUMAR CADASTRAL 123871, 123872, intocmit in vederea construirii a doua locuinte individuale cuplate (pe limita de proprietate comuna), persoane fizice;

 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, FUNDAC IFTIMIE BARLEANU NR. 10, NUMAR CADASTRAL 142740, întocmit pentru construire locuinta individuala (unifamiliala) si imprejmuire pe teren proprietate, persoana fizica;

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 158120, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale, anexa gospodareasca si imprejmuire teren, persoana fizica;

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA IPSILANTI NR. 20, NUMAR CADASTRAL 135766, intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale pe teren proprietate, persoana fizica;


34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T170, NUMAR CADASTRAL 139057, intocmit in vederea introducerii in intravilan si construire locuinta colectiva pe teren proprietate, persoana fizica;

 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CIPRIAN PORUMBESCU NR. 15D, NUMAR CADASTRAL 153918 intocmit in vederea introducerii de teren in intravilan in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice;


36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA FRIEDERICK NR. 5, NUMAR CADASTRAL 158475, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate (prin desfiintarea constructiei existente), persoane fizice;


37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA PACURARI, NUMAR CADASTRAL 135165, 135176, 135164, 135169 întocmit în vederea modificarii planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 392/2009 in vederea construirii de locuinte colective, persoana juridica;


38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA OCTAV BOTEZ NR. 2A, NUMAR CADASTRAL 160491, 161051, intocmit in vederea construirii unui centru de formare cu sali de conferinte si seminarii, persoana juridica;

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA VITICULTORI T64, NUMAR CADASTRAL 149259, întocmit în vederea construirii de locuinte individuale izolate/cuplate si locuinte colective pe teren proprietate, persoana fizica, persoana juridica;


40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T164 , NUMAR CADASTRAL 125286 întocmit în vederea modificarii PUZ-ului aprobat cu HCL nr. 192/28.06.2006, persoane fizice;


41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA FORTUS, NUMAR CADASTRAL 140638, întocmit în vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoane fizice ;


42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA COPOU, NUMERE CADASTRALE 155365, 155449, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate, persoane fizice;7


43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SOFICU NR. 24, NUMAR CADASTRAL 159587 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, persoana fizica;


44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SERG. GRIGORE IOAN NR. 7, NUMAR CADASTRAL 159760, intocmit in vederea construirii unei hale de depozitare, persoana juridica;

Completarea ordinii de zi:


1. Proiect de hotărâre privind acordarea titului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași Domnului Abraham Ghiltman.


2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a titlurilor de călătorie cu reducere de 50% din tariful unui abonament unic zona 1 valabil 30 de zile pentru angajații care își desfășoară activitatea în unități de învățământ acreditate / autorizate din Municipiul Iași, reducere aprobată prin H.C.L. nr. 359 din 27 septembrie 2019.

#OmulTăuDinPrimărie