fbpx

Crește tariful la salubritate cu 30%! Află tot ce se discută în ședința de CL din luna noiembrie

de Răzvan Timofciuc

Mâine are loc o nouă ședință de CL.Cele mai importante proiecte care se vor discuta în ședința de mâine:


1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2019;
Se suplimentează bugetul local cu 6 milioane lei.
Aici mi-a atras atenția faptul că se alocală 2.5 mil. lei pentru ”plantări de plante bianuale, bulbi și crizanteme, plantări de arbori și arbuști, amenajarea spațiilor verzi prin asigurarea udării…”.
Avînd în vedere că suntem cu un pas în luna decembrie, nu știu ce plante, bulbi și crizanteme pot fi plantați la sub 0 grade…


2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului “ Gala Centenarului Filmului Romanesc ” pe data de 18 decembrie 2019;
Se alocă 45.000 lei. Proiectul are ca scop promovarea Centenarului Marii Uniri prin cinematografia românească din România și Basarabia. Proiectul urmărește promovarea Centenarului printr-o comunicare culturală în care cinematografia ocupă rolul principal.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii, respectiv stabilirii, tarifelor pentru activitatea de colectare separata, transport separat si depozitarea deseurilor municipale si a deseurilor similiare provenite din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separate, precum si aprobarea modificarii, respectiv stabilirii, tarifelor pentru utilajele folosite in activitatile serviciului de salubrizare, servicii care fac obiectul contractului de concesiune prin incredintare directa a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iasi nr. 90979/05.12.2007;
Așa cum scrie și în Ziarul de Iași, modul în care se va calcula taxa de salubritate va fi modificată substanţial de la 1 ianuarie. În primul rând, va fi aplicată o scumpire de aproape 30%: de la 10 la 13 lei de persoană. În al doilea rând, ca o noutate absolută, anul viitor va fi introdusă o aşa-zisă „taxă de regularizare“, după modelul celei de la E.ON. Concret, Salubris a estimat cât gunoi neselectat poate produce un locatar, iar dacă de la ghena arondată a ridicat mai mult decât a estimat, pentru diferenţă va calcula un cost suplimentar, 22 lei/mc, ce va fi impus locatarilor arondaţi.
Este bine de știut că acest tarif se majorează după ce anul trecut a fost majorat cu 25%.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prețului de producere a energiei termice furnizată populației prin sisteme centralizate conform Deciziei ANRE nr.53/25.07.2019;
Cum informează și Ziarul de Iași, proiectul vizează scumpirea gigacaloriei prin creșterea subvenţiei acordată de municipalitate. În 2018, subvenţia a ajuns la 9 milioane lei.

„Această majorare a subvenţiei, în condiţiile menţinerii constante a cantităţii anuale de energie termică la nivelul celei subvenţionate de municipalitate în anul 2018, are ca efect creşterea subvenţiei anuale cu aproximativ 7.221.120 lei (inclusiv TVA), respectiv cu 79,7% faţă de nivelul înregistrat în anul 2018, rezultând o subvenţie anuală estimativă de aproximativ 16.280.170 lei“, se arată în proiectul de hotărâre.
În ceea ce priveşte utilizatorii non-casnici, preţul gigacaloriei va creşte la 252,8 lei de la 198,99 lei, fără TVA.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 – Tarife pentru serviciul public de intretinere , administrare si exploatare a pietelor, targurilor, bazarului si talciocului ,practicate de catre S.C. Ecopiata S.A. din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 323 din 29.08.2017;
Administarea piețelor de către EcoPiața lasă mult de dorit.
La Târgul de Maşini, Târgul de Cherestea, Oborul, Bazarul, Talciocul trebuie cîteva investiții urgente :
Sub podul de pe bulevardul Poitiers trebuie asfaltată parcarea.
Nu există trotuare, accesibilitatea pietonilor e foarte dificilă, trebuie să facă slalom printre mașinile de pe stradă.
La poalele pădurii trebuie o acțiune de salubrizare, e dezolantă imaginea cu atâtea gunoaie.
Poarta de intrare la Talcioc e nedemnă pentru un oraș de calibrul Iașului. Acolo e un haos e un haos generalizat, comercianții își vând produsele pe cearceafuri. Trebuie achizitonate mai multe tarabe și modernizată întreaga zonă.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea D.A.L.I., D.T.A.C.,a indicatorilor tehnico – economici, a proiectului tehnic de execuție, precum și a devizelor generale pentru 5 terenuri de sport aferente următoarelor instituții școlare: Școala gimnazială “Ștefan Bârsănescu”; Colegiul tehnic “I.C.Ștefănescu”; Liceul Economic de Turism; Școala gimnazială “Alecu Russo” și Școala gimnazială „Gh.I.Brătianu”;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 338 din 27 septembrie 2019, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici, a proiectului tehnic de executie, precum și a bugetului aferent proiectului “Construcție de gradiniță în zona Dacia”;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru „Proiect integrat de regenerare urbană şi socială în zona Cicoarei – Centrul Multifuncțional Cicoarei”;
Municipalitatea va realiza Centrul multifuncțional din zona Cicoarei cu ajutorul fondurilor europene. Valoarea totală a proiectului, care poartă numele „Proiect integrat de regenerare urbană și socială în zona Cicoarei – Centrul multifuncțional Cicoarei”, este de 16.846.646,85 lei, fără TVA, finanțarea urmând a se realiza prin intermediul Programului Operaţional Regional – Axa 4.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic, indicatorilor tehnico – economici și a bugetului aferent va fi dezbătut în ședința Consiliului Local de vineri, 29 noiembrie.
Proiectul prevede construirea unei săli de spectacol cu o capacitate de 120 de locuri, unei săli de sport cu peste 150 de locuri în tribună, săli de IT, muzică, bibliotecă etc. Obiectivul va fi construit pe strada Sofia Nădejde (fostă Cicoarei), suprafața terenului studiat pentru Planul Urbanistic Zonal fiind de 7.700 metri pătrați, din care 15% vor reprezenta spații verzi. Noua construcție va avea un regim de înălțime P + 4E (înălțime maximă 20 de metri de la cota terenului natural în aria construită). În cadrul centrului se vor organiza spaţii pentru activităţi educative dedicate dezvoltării copiilor şi tinerilor care locuiesc în cartierul Cicoarei şi în zonele învecinate.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Poliției Locale Iași;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcţii Anexa nr. 2 din H.C.L. nr. 55/2019 pentru Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, începând cu luna noiembrie 2019;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii nr. 114/1996, consemnate in procesul verbal de şedinţa nr. 126578/20.11.2019;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă 4,67 mp, reprezentând cota indiviză de 0,33% din terenul cu numărul cadastral 760, situat în Iaşi, str. Petre Țuțea nr. 19, bloc 915, tr.2, înscris în cartea funciară 122412/ UAT Iaşi, aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi;


13. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitatie a terenului proprietate privată a Municipiului Iasi, în suprafată de 63 mp, situat în Iași, Bdul. Socola, FN, având nr. cadastral 164917, înscris în cartea funciară nr. 164917 Iași ;


14. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Splaiului Bahlui (Mal Stâng) în Bld. Regele Ferdinand I al României ;


15. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Splaiului Bahlui (Mal Drept) în Bld. Regele Mihai I al României ;


16. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Parcului Podu Roș în Parcul Regina Maria a României ;


17. Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr.1 din 14 ianuarie 2019 privind aplicarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de județ ”, pentru realizarea proiectului: ”e-Move – Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Iași”;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Modificare si Reafirmare a Contractului de Asistență pentru proiect din data de 07.04.2011;


19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 152256, 152257, întocmit în vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinte si anexe, persoane fizice;


20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SILVESTRU NR. 30A, NUMAR CADASTRAL 157515 întocmit în vederea construirii unei statii de distributie carburanti (cabina statie, spalatorie auto, copertina pompe, rezervoare subterane, steaguri, rezerva de apa), persoana juridica;


21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 72, NUMAR CADASTRAL 136719, întocmit în vederea construirii a doua locuinte individuale pe teren proprietate, persoana fizica;
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, N.C. 158798, 158799, 158800, 158801, 158802, 158803, intocmit pentru introducerea in intravilan in vederea construirii de locuinte individuale si functiuni complementare pe terenuri proprietate, persoane fizice;

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA DEALUL BUCIUM, NR. 6B, NUMAR CADASTRAL 11263/2, CF 158968, întocmit în vederea construirii unei locuinte duplex pe teren proprietate, persoana fizica;
Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință.

#OmulTăuDinPrimărie