Întâi strada, şi apoi blocul! Reguli de bun-simț pentru dezvoltatorii care construiesc ansambluri rezidențiale.

Întâi strada, şi apoi blocul! Reguli de bun-simț pentru dezvoltatorii care construiesc ansambluri rezidențiale.

Întâi strada, şi apoi blocul!

Am transmis către primărie un proiect de CL care presupune un set de reguli de bun-simț pentru dezvoltatorii care construiesc ansambluri rezidențiale. În aproape aproape toate cartierele rezidențiale nou construite infrastructura este jalnică. Sunt situații în care se vine în CL cu aprobare de PUZ-uri, în condițiile accesul este la un drum de pământ sau piatră, fără trotuare. De aceea, am lucrat la un regulament pe care dezvoltatorii imobiliari trebuie să îl respecte atunci când îşi pregătesc Planurile Urbanistice Zonale şi depun dosarele în vederea obţinerii autorizaţiei de construire.

𝐒𝐓𝐑𝐀𝐙𝐈𝐋𝐄 𝐕𝐎𝐑 𝐅𝐈 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐓𝐑𝐔𝐈𝐓𝐄 𝐃𝐄 𝐃𝐄𝐙𝐕𝐎𝐋𝐓𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈

– Autorizarea executării construcţiilor indiferent de destinaţia acestora este permisă NUMAI dacă există posibilităţi de acces la străzile sau drumurile publice, dar şi numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanței şi destinaţiei construcţiei.


– Străzile vor fi construite de către INVESTITORI cu respectarea autorizaţiilor de construire emise de Primăria municipiului Iași. Străzile, la nivel de îmbrăcăminte semipermanentă şi organizarea de şantier aferente investiţiei, vor fi realizate ÎNAINTE de începerea lucrărilor de construire a clădirilor din zonă.


– La lucrările de construire a străzilor, inclusiv, la fazele determinante, va participa şi un reprezentant din cadrul compartimentului de profil al Primăriei Municipiului Iași.


– După finalizarea lucrărilor, străzile realizate vor fi preluate în domeniul public al Municipiului Iași, în condiţiile legale în vigoare.


– Investitorii vor trebui să pună la dispoziţia Primăriei, cu titlu gratuit, documentaţiile pentru obţinerea autorizaţiei de construire, inclusiv Proiectul tehnic şi cartea tehnică.


– drumurile se vor realiza conform categoriilor prevăzute în documentaţiile de urbanism aprobate în consiliul local.

𝐄𝐂𝐇𝐈𝐏𝐀𝐑𝐄𝐀 𝐄𝐃𝐈𝐋𝐈𝐓𝐀𝐑𝐀 𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐋𝐄𝐗𝐄𝐋𝐎𝐑 𝐈𝐌𝐎𝐁𝐈𝐋𝐈𝐀𝐑𝐄

– utilităţile publice trebuie realizate în condiţiile legale în vigoare, inclusiv în ceea ce priveşte contorizarea individuală a acestora.


– În momentul în care se realizează lucrările la utilităţi, dezvoltatorii imobiliari vor trebui să permită accesul pe şantier a reprezentantului Primăriei Municipiului Iași, şi, respectiv, a deţinătorilor de reţele de utilităţi.


– Dezvoltatorii imobiliari vor trebui să stabilească exact terenurile pe care se vor construi unităţile de învăţământ unităţile medicale, dar şi parcelele pe care urmează a se amenaja spaţiile verzi (inclusiv cele de pe marginea drumurilor sau de pe sensul de separare a sensurilor de deplasare).


– Dezvoltatorii imobiliari vor trebui să stabilească exact terenurile necesare amenajării platformelor de gunoi îngropate.


– Investitorii vor trebui să precizeze unde vor fi parcările, dar şi să stabilească posibile trasee pentru mijloacele de transport în comun, staţiile şi refugiile pentru călători.


– Din documentaţia realizată de dezvoltatori nu vor trebui să lipsească pistele pentru biciclişti, spaţiile pentru separarea fluxurilor de trafic.


– În noile ansambluri rezidenţiale vor trebui realizate şi amenajări pentru persoanele cu dizabilităţi, căi de acces pentru evacuare şi intervenţii, dar vor trebui proiectate punctele în care se vor amplasa hidranţi şi sistemul de iluminat public.

#OmulTăuDinPrimărie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.