Solidaritate pentru toți. Atac în instanță hotărârile de CL pentru creșterea salariilor șefimii din societățile Primăriei

de Răzvan Timofciuc

Ce s-a votat în Consiliul Local

În timp ce la Iaşi sunt 13.000 de contracte de muncă suspendate numai din cauza pandemiei, „nababii“ societăţilor subordonate Primăriei vor avea buzunarele pline în acest an.
Primarul şi consilierii care îl susţin le-au aprobat directorilor, așa cum relatează și Ziarul de Iași, salarii lunare nete de peste 10.000 de lei care se pot dubla dacă îndeplinesc „indicatori de performanţă“.
Acestea se pot dubla conform contractului de mandat.

Fiecare şef poate primi până la 12 indemnizaţii lunare.

Ce voi face

Pentru a bloca creșterea scandaloasă a salariilor și indemnizațiilor directorilor și membrilor din Consiliile de Administrație de la societățile subordonate Primăriei, voi ataca în instanța de contencios-administrativ hotărârile aprobate ieri în Consiliul Local.

În plină pandemie, cu (deja) 13.000 de contracte de muncă suspendate la Iaşi numai din cauza crizei COVID, este indecent ca un membru în CA la Salubris, de exemplu, să încaseze 4000 lei / lună pentru o ședință, iar la finalul anului să mai încaseze minimum 24.000 lei.

Proiectele de hotărâre, în forma adoptată ieri, nu respectă prevederile Codului Administrtiv, art. 136, alin. 1 și 2 și alin. 8, lit. a), precum și prevederile Legii privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, art. 3, alin. 2. Deja am transmis o plângere prealabilă către Primăria Municipiului Iași și Prefectul Județului Iași!”

Ce prevederi din Codul Administrativ sunt încălcate

Proiectele de hotărâre, în forma adoptată ieri, nu respectă prevederile Codului Administrtiv, art. 136, alin. 1 și 2 și alin. 8, lit. a), precum și prevederile Legii privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, art. 3, alin. 2. Prevederile Codului Administrtiv: Art. 136 (1) Proiectele de hotărâri pot fi iniţiate de primar, de consilierii locali sau de cetăţeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului. (2) Proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale acestora se redactează în conformitate cu normele de tehnică legislativă. (8) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoţit de: a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiatori.

#OmulTăuDinPrimărie